Община Търговище разработва проектно предложение, с което ще кандидатства за финансиране на проекта „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. Тя е съфинансирана от Европейски социален фонд + за предоставяне на топъл обяд.

В изпълнение на изискванията по процедурата започва и прием на заявления от кандидати за потребители, желаещи да получават безплатна топла храна всеки работен ден от седмицата.

Заявления по образец се подават в Центъра за административно обслужване на Община Търговище от 07.11.2022 г. до 02.12.2022 г., включително. Подава се и декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация. Освен от кандидатите, тя се попълва и от всички пълнолетни членове на техните домакинства.

Целеви групи по проекта са: лица и семейства без или с ниски доходи; лица, обект на социално подпомагане; хора с увреждания, които са с ниски доходи и в невъзможност за самообслужване; скитащи и бездомни лица и други, описани в поканата за кандидатстване, публикувана в сайта на Общината.

Дирекция „Социално подпомагане“ ще извърши оценка за допустимостта на кандидатите.

Очаква се предоставянето на услугата да започне през януари 2023 г.

Образци на необходимите документи за кандидатстване и пълен списък на целевите групи са публикувани в сайта на местната администрация:https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/projects/TopalObiad2023/zayavlenie

Допълнително информация може да се получи на телефон 0601/68733 в Община Търговище.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име