От  днес – 30.03.2022 г., в група „Миграция“  в ОДМВР-Търговище  започна да функционира пункт за издаване на регистрационни карти за временна закрила на бежанци от Украйна, желаещи да получат такава. Чужденците, ползващи се от временна закрила, имат следните права: оставане на територията на Република България, право на труд и професионално обучение, на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост, на социално подпомагане, на медицинска помощ при спешни състояния, както и право на свободно завръщане в държавата на произход.

Пунктът за обслужване на украински граждани е ситуиран във фоайето на служба „Български документи за самоличност“ в областната дирекция на МВР,  ул. „Трайко Китанчев“ № 39. Телефонът за връзка с него е 0601/60424,  а  работното му време: от понеделник до петък, от 8,30 часа до 17,30 часа без прекъсване. При необходимост ще се работи и след така посоченото време до пълното обслужване на гражданите.

Желаещите да се възползват от процедурата трябва да представят национален документ за самоличност /паспорт/ или документ, с който лицето е регистрирано при преминаване  през ГКПП на Република България.

За децата също се изисква паспорт или удостоверение за раждане при липсата на такъв. След снемане на данни и фотографиране украинските граждани получават регистрационна карта за временна закрила и придобиват личен номер на чужденец.

До момента в пункта вече са издадени регистрационни карти на петима украински граждани

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име