До момента в РУ-Търговище са образувани 5 предварителни проверки за изясняване на обстоятелствата по повод вписани неверни данни от граждани в подадени от тях декларации за преминаване през разположените на входно-изходните артерии на гр. Търговище контролно-пропускателни пунктове/напр. относно мотив необходимост от полагане на грижи и снабдяване със стоки от първа необходимост за живеещи в малки населени места възрастни роднини/. След приключването им материалите по случаите ще бъдат докладвани в Районна прокуратура-Търговище.

Извършват се и 9 други проверки на предадени на органите на МВР при преминаване през контролно-пропускателните пунктове декларации, в които граждани са заявили като причина за влизането им в областния център трудова заетост, а при извършена справка е установено, че същите имат настояща регистрация в Дирекция“Бюро по труда“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име