В летните горещи юлски дни на 2021 г. стартират дейностите по реализиране на втория етап от проекта ,,Консервация и реставрация на хаджи Ангеловата къща в гр.Търговище, недвижима културна ценност с национално значение“. Регионален исторически музей-Търговище отново кандидатства пред Министерство на културата в сесия за целево финансиране в областта на консервацията и реставрацията. През 2020 г. се реализира първия етап от реставрационните дейности, с който бе извършен цялостен ремонт на покрива. Понастоящем Министерство на културата отпусна финансиране в размер на 172 876 лв., които ще бъдат усвоени за втория етап от дейностите, насочени към консервация и реставрация на фасади, дограма, декоративни елементи и външни настилки.

Целта на предприетите поетапно стъпки от търговищкия музей през последните години са насочени към опазването на Хаджи Ангеловата къща, която е недвижима културна ценност с национално значение. Сградата е изградена през 1863 г. и е образец на българската възрожденска жилищна архитектура, ценен исторически паметник, който не трябва да губи своя представителен и автентичен вид. В нея е представена   Етнографската експозиция на музея.

Трябва да подчертаем, че с подкрепата на Министерство на културата през последните години бяха изработени цялостен архитектурен проект за консервация и реставрация, направени са и първите стъпки по реализиране на дейностите с първия етап по Хаджи Ангеловата къща. Скромно финансово участие има и търговищкия музей, съобразно своите възможности.

Реализирането на втория етап от проекта за консервация и реставрация на Хаджи Ангеловата къща в гр.Търговище, трябва да се реализира до късната есен на 2021 г.

 

х х х х х

 

Домът на видния търговец Хаджи Ангел х. Друмев е най-представителният паметник на местната възрожденска жилищна архитектура от средата на ХІХ в. Разположен е почти в началото на възрожденския квартал Варош. Собственикът хаджи Ангел търгувал с тъкани. Имал кантори в Цариград и Манчестър. Красивата възрожденска сграда е построена и зографисана от тревненски майстори през 1863 г.  Впечатлява с кобиличния фронтон на красивата лицева фасада, под еркера на която е изписана годината на построяване с цветна украса. Има богато вътрешно пространствено оформление с модерни за времето архитектурни детайли в стил „алафранга“ и зидано отопление. Въздействащи са дърворезбения таван и художествено изписаните холкели. Хаджи Ангеловата къща е ценно и важно свидетелство за прочутия традиционен ескиджумайски (търговищки) панаир, както и за трагичните януарски дни на 1878 г., преживени при Освобождението на града. Днес в тази забележителна старинна къща е разположена Етнографската експозиция на Регионалния исторически музей-Търговище, която разказва за самобитната духовност, поминък и бит на местното население.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име