Община Търговище обявява втори прием на проектни предложения за финансиране по линия на общинския фонд за подкрепа на местни инициативи. Срокът за кандидатстване е 31 март 2023 г.

Целта на фонда е да финансира проекти до 3000 лв., свързани с подобряване на градската среда. Те трябва да са предложени и съответно изпълнени от гражданите. Сред допустимите дейности са благоустрояване на прилежащи площи към обществени сгради и междублокови пространства, създаване или обновяване на зелени и цветни площи и други. Ще се насърчават и по-нестандартни идеи, които да трансформират средата, в която живеем, без непременно дейностите да са свързани с ремонти.

Кандидати могат да са представители на неправителствения сектор, читалища, образователни и културни институции, управители на етажна собственост, както и неформални граждански групи.

Проектните идеи ще бъдат оценявани на два етапа – от общинска комисия и обществен съвет. С одобрените кандидати ще се сключват договори за финансиране. Срокът на изпълнение на инициативите е два месеца след подписване на договорите.

Документи могат да се подават в Центъра за административно обслужване на Община Търговище, както и на електронната поща obshtina@targovishte.bg.

Общият размер на фонда и през тази година е 18 000 лв. От тях 10 000 лв. са осигурени от общинския бюджет, а 8 000 лв. – от Сдружение „Платформа АГОРА“.

Подробна информация за реда за кандидатстване може да се получи на тел. 0601 6 87 33 в местната администрация.

През миналата година по линия на фонда бяха реализирани 8 проекта, свързани с изграждане и обновяване на алеи, тротоари, кътове за отдих и детски площадки в града и населените места в общината.

Насоките за кандидатстване и образци на необходимите документи са  публикувани в сайта на администрацията:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/activities/FondMI

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име