От днес, 9 май, започва кандидатстването за прием в първи клас в общинските училища в град Търговище. Срокът за кандидатстване е 20 май, включително. Заявления могат да се подават на хартиен носител, на електронната поща на избраното училище или чрез електронен формуляр, в случай че съответното заведение е разработило такъв.

За всяко от училищата е определен прилежащ район. Основен критерий при класирането на децата е близостта на училището до настоящия или постоянния им адрес. Ако адресите са различни, при класирането се взема по-благоприятният от тях.

Родителите могат да подават документи за прием на децата си в до 3 училища, включително в тези, извън района на най-близкото до тях. В  тези случаи обаче децата ще заемат свободните места, останали след класиране на децата, живеещи в прилежащия район на съответното заведение.

За предстоящата 2022/2023 учебна година шестте общински училища в град Търговище са заявили 17 паралелки за прием в първи клас. Броят им е достатъчен, за да бъдат обхванати всички деца, навършващи 7-годишна възраст през 2022 г. През настоящата учебна година общият брой на първокласниците в общината е 451. По данни на детските градини броят на децата, които трябва да постъпят в първи клас през септември 2022 г., е 357 в града и 76 в селата.

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени в срок до 27 май на информационните табла и в интернет страниците на училищата. Записването ще се извърши в срок от 1 до 6 юни на място в учебните заведения. По-късно през юни ще бъдат обявени свободните места за второ и трето класиране.

Заявлението за кандидатстване, както и карта на прилежащите към училищата райони са публикувани в уебсайта на Община Търговище:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/activities/humanitarian/education/GraficiPriem/Info1klas

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име