OLYMPUS DIGITAL CAMERA

От днес, 9 май, започва кандидатстването за прием в първи клас в общинските училища в град Търговище. Срокът за кандидатстване е 19 май, включително. Заявления могат да се подават на хартиен носител, на електронната поща на избраното училище или чрез електронен формуляр, в случай че съответното заведение е разработило такъв.

За всяко от училищата е определен прилежащ район. Основен критерий при класирането на децата е близостта на училището до настоящия или постоянния им адрес. Ако адресите са различни, при класирането се взема по-благоприятният от тях.

Родителите могат да подават документи за прием на децата си в до 3 училища, включително в тези, извън района на най-близкото до тях. В  тези случаи обаче децата ще заемат свободните места, останали след класиране на децата, живеещи в прилежащия район на съответното заведение.

18 паралелки за прием в първи клас са планирани в общинските училища в Търговище за учебната 2023/2024 учебна година. Броят им е достатъчен, за да бъдат обхванати всички деца, навършващи 7-годишна възраст през 2023 г.

През настоящата учебна година общият брой на първокласниците в общината е 389. По данни на детските градини, броят на децата, които трябва да постъпят в първи клас през септември, e 442.

Заявлението за кандидатстване, както  карта на прилежащите към училищата райони са публикувани в сайта на Община Търговище: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/activities/humanitarian/education/graficipriem

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име