До 30 септември е срокът за кандидатстване за отпускане на стипендии по Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище. Общо 25 000 лв. са заложени в общинския бюджет за целта през 2022 г., което е с 5 000 лв. повече в сравнение с предходната година.

Областите,  за които може да се кандидатства са: образование, наука и техника; изкуство и култура; спорт. Финансовите стимули се присъждат като месечни, годишни или една годишна „Търговищко дарование”.

За стипендията „Търговищко дарование” се участва с класирания от 1 до 3 място на международна олимпиада, конкурс или състезание или 1-во място на национални такива. Финансовият стимул е в размер до 7 минимални работни заплати, припомнят от управата.

Класиранията, с които се кандидатства за годишните стипендии, са от 1 до 6 място на международна олимпиада, конкурс или състезание или от 1 до 3 място на национални такива. Отпуснатата стипендия може да е в размер до 5 минимални работни заплати.

Месечните стипендии се присъждат на деца с поне три значими изяви на местно, регионално, национално или международно ниво, с класиране до трето място за последната година. Размерът на стипендиите се равнява на 1/5 от минималната работна заплата и се отпускат за период от максимум 6 месеца.

Кандидатите за стипендия трябва да подадат заявление по образец в Центъра за административно обслужване на Общината и да приложат всички документи, удостоверяващи постиженията им. Необходима е и препоръка от преподавател в съответната област, за която се кандидатства, както и служебна бележка от учебното заведение, в което учи детето.

Комисията по стипендиите към Общинския съвет ще излезе с решение за разпределението в срок до 15 октомври.

Церемонията по награждаването на децата и младежите с изявени дарби от община Търговище ще се проведе в навечерието на 1 ноември – Ден на народните будители.

Образец на заявлението за отпускане на стипендия и Наредбата са публикувани в сайта на Общината: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/normative-acts/naredbi.obshtinski.savet/NdarovitiDeca

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име