От 1 септември до 2 октомври е срокът за кандидатстване за отпускане на стипендии по Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище. Общо 25 000 лв. са заложени в общинския бюджет за целта през 2023 г.

Областите,  за които може да се кандидатства са: образование, наука и техника; изкуство и култура; спорт. Финансовите стимули се присъждат като месечни, годишни или една годишна „Търговищко дарование”.

Новост през тази година е, че класиранията, с които се участва, трябва да бъдат от състезания, конкурси и олимпиади, включени в приетата от Общинския съвет за целта Програма за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби.

За стипендията „Търговищко дарование” се участва с класирания от 1 до 3 място на международна олимпиада, конкурс или състезание или 1-во място на национални такива. Финансовият стимул е в размер до 7 минимални работни заплати, припомнят от управата.

Класиранията, с които се кандидатства за годишните стипендии, са от 1 до 6 място на международна олимпиада, конкурс или състезание или от 1 до 3 място на национални такива. Отпуснатата стипендия може да е в размер до 5 минимални работни заплати.

Месечните стипендии се присъждат на деца с поне три значими изяви на местно, регионално, национално или международно ниво, с класиране до трето място за последната година. Размерът на стипендиите се равнява на 1/5 от минималната работна заплата и се отпускат за период от максимум 6 месеца.

Кандидатите за стипендия трябва да подадат заявление по образец в Центъра за административно обслужване на Общината и да приложат всички документи, удостоверяващи постиженията им. Необходима е и препоръка от преподавател в съответната област, за която се кандидатства, както и служебна бележка от учебното заведение, в което учи детето.

Комисията по стипендиите към Общинския съвет ще излезе с решение за разпределението в срок до средата на октомври.

Церемонията по награждаването на децата и младежите с изявени дарби от община Търговище ще се проведе в навечерието на 1 ноември – Ден на народните будители.

Програмата за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби е публикувана в сайта на Община Търговище, раздел „Общински съвет – Съобщения на Общинския съвет“:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/messages.obsht.savet/detsa-darbi

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име