На 1.11.2022 г. в област Търговище, както и в цялата страна, стартира традиционната акция на полицията „ЗИМА“, която ще продължи до 30 ноември. През 2022 г. превантивната акция отново се провежда по инициатива с над 28-годишна история на Съюза на българските автомобилисти/СБА/ в партньорство с БЧК и други държавни институции и партньори на СБА на централно и на териториално ниво.

Основната й насоченост е към ограничаване на пътно-транспортния травматизъм, предпоставките за който нарастват с настъпване на зимата и с промяната на метеорологичните условия/заснежени и мокри пътни настилки, намаляване на светлата част на денонощието, и др./

Инициативата  ще се проведе посредством три отделни тематични кампании, които вече бяха реализирани успешно в страната  през последните 7 години.

Първата от тях е под наслов „С безопасно пътно превозно средство през зимата”, и е насочена към водачите на пътни превозни средства/ППС/ – велосипеди, превозни средства с животинска тяга. Тя ще се осъществи през периода 1-10.11.2022 г.

Контролът ще е  насочен основно към спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства/ИЕПС/, каруци и селскостопанска техника, по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа, и за движещи се  велосипедисти без необходимото оборудване.

При извършване на регистрация и пререгистрация на пътните превозни средства ще се извършва проверка за изправността на тяхната светлинна и светлоотразителна сигнализация в съответствие с нормативните изисквания.

Стремежът е да не бъде допускано по улиците и пътищата движение на технически неизправни ППС, недопускане на движение в тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти и на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки, както и на водачи на ИЕПС без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат забелязани лесно.

Втората кампания под наслов „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя” е насочена към пешеходците, пътниците и към поведението на водачите на МПС към тях. Тя ще се проведе в периода 11-20.11.2022 г. В хода й ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от водачите на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. Специално внимание ще се отдели на пешеходците в тъмната част на денонощието, движещи се неправилно, особено извън населените места

В рамките на този етап на 20 ноември/третата неделя от месеца/ по традиция ще бъде отбелязан Световният ден за възпоминание на жертвите от ПТП, обявен за такъв с резолюция на Асамблеята на ООН от 2005 г. 

Безопасно шофиране през зимата” е мотото на третата кампания в рамките на акция „Зима“ . Тя ще се проведе в дните  от 21-30.11.2022 г., и е с насоченост към контрол върху техническата изправност на  автомобилите и на осветителните им системи.

В ОД МВР-Търговище е създадена необходимата организация за провеждане на специализирана полицейска операция в хода на всеки един от етапите на превантивната акция, като за целта е изготвен и утвърден съответен план.

В хода на акция „Зима“  контролните органи ще извършват и оглед на състоянието на пътните настилки, на сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и на осветеността на участъци от уличната мрежа с повишена опасност за пътни инциденти, като при необходимост своевременно ще бъдат изготвяни предписания до стопаните на пътя.

През  последния зимен период – от 1.11.2021 г. до 31.10.2022 г., в област Търговище са възникнали 19 тежки пътно-транспортни произшествия., като в тях няма загинали, а ранените са 24. През аналогичния предходен период – от 1.11.2020 г. – 31.03.2021 г., в  тежки пътно-транспортни произшествия в областта произшествия са загинали тримаи са ранени 16 граждани.

По време на миналогодишното издание на акция „Зима“ контролните органи са проверили по улиците и пътищата на област Търговище общо 964 пътни превозни средства/ППС/. Установени са 11 случая на управление на ППС с технически неизправности, като сред тях най-много са тези на управление на превозни средства с разкъсани или износени гуми – 8. За констатираните от тях нарушения контролните органи са съставили на водачи на МПС 2 акта за установяване на административно нарушение и са наложили 9 глоби по фиш по Закона за движение по пътищата/ една от тях е наложена на велосипедист/.

На водачи, управляващи каруци, са съставени 3 акта и са наложени 6 глоби по фиш за неспазване на нормативните изисквания за пътна безопасност. В хода на акцията за неспазване на правилата за движение са били санкционирани и 24 пешеходци, като на трима от тях са съставени актове за неправилно пресичане, а на 21 са наложени глоби по фиш.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име