ЗАПОВЕД

№ 3-01- 181

гр. Търговище 12.03 2020 г

 

На основание чл.44 ал.2 От Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 64  ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за здравето и Заповед № РД 01-122/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за изпълнение на противоепидемични  мерки във връзка с регистрирани в България случаи на COVID 19

НАРЕЖДАМ:

  1. В организираните колективи /училища, детски градини, ясли, социални услуги, администрации, ведомства и други организации/ да се провеждат усилени противоепидемични мерки, в т.ч. филтър, дезинфекция, проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена и не се допускат лица с остри заразни заболявания

2 Провеждането на културно- развлекателни, образователни и научни мероприятия на закрито да се ограничи до присъствието на 250 души, като се осигури минималното разстояние от 1 метър между присъстващите. В кина, театри и други публични места присъстващите да бъдат поставяне през едно свободно седящо място. Да се извършва дезинфекция на помещенията след всяка прожекция или представление.

  1. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия на закрито. При невъзможност за отлагане или препланиране, спортните мероприятия се провеждат на закрито без публика. Всички спортни мероприятия на открито се провеждат без публика.

Настоящата заповед отменя Заповед № 3-01- 162/08.03.2020 г. на кмета на Община Търговище

Противоепидемичните мерки са в сила до изричната им отмяна.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Христалина Халачева- секретар на Община Търговище

 

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ

Кмет на Община Търговище

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име