Всички животновъди, притежаващи пасищни животни и регистриран животновъден обект, могат да подават заявления в Община Търговище за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за петгодишен срок на ползване.

Заявленията се подават в Центъра за административно обслужване на Общината до 10 март 2023 г.

Пасищата ще се разпределят между животновъдите, които имат регистрирани обекти в съответното землище. Вземат се предвид броят и видът на регистрираните животни, както и притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади. Задължително условие е кандидатът да няма задължения към НАП и Общината.

Подробна информация за имотите и условията за кандидатстване може да се получи в отдел „Общинска собственост“, 4 етаж, стая № 81 в сградата на Общината, както и на телефон: 0601 6 86 72.

Образци на всички необходими документи за кандидатстване и списък с имотите, тяхната площ и категория, може да бъде изтеглен от сайта на Община Търговище: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/actual/announcements/ObyavleniaObshtina/Obiavl

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име