Днес, 29.03.2019г., заместник областният управител г-н Панайот Димитров ръководи заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Членовете на комисията се запознаха с Анализа по безопасността на движението на ОД на МВР – Търговище за 2018г., приеха Годишен доклад за 2018г. и набелязаха План-програма за периода 2019-2020г.
По данни на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Търговище през 2018г. са регистрирани 57 тежки пътно-транспортни произшествия (ПТП) с 14 убити и 58 ранени граждани. В сравнение с 2017г. тежките ПТП са се увеличили с 13, ранените с 12, а броят на убитите е намалял с 1.

На територията на областта са установени два участъка с концентрация на ПТП: прохода Боаза и включването в републикански път I-4 до завод „Енергия“. На тези участъци е направено допълнително сигнализиране и обезопасяване.

В годишния доклад са включени и други изпълнени мерки през 2018г., като ремонт и асфалтиране на улици, хоризонтална и вертикална маркировка, поддържане на уличното осветление, работа с деца и младежи по безопасността на движението, провеждане на курсове по първа долекарска помощ и други. Изброените дейности ще се изпълняват и през настоящата година.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име