Днес, 24 юли 2023 г, в Областна администрация – Търговище се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. На заседанието присъстваха г-н Валери Симеонов – заместник областен управител и председателстващ комисията, служители на Областна администрация, представители на Общините,
Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Областно пътно управление, Регионално управление на образованието, Център за спешна медицинска помощ – Търговище, Регионална здравна инспекция,
Областен съвет на Български Червен кръст, Областен отдел „Автомобилна администрация“ и граждани. Чрез видеоконферентна връзка в заседанието взе участие г-н Александър Димов – представител на Държавна агенция „Безопасност на движение по пътищата“.

Повод за заседанието беше отчитане на дейността по безопасност на движението по пътищата в област Търговище през второто тримесечие на 2023 г.

С решенията от заседанието членовете на комисията приеха отчетената информация за изпълнени мерки по Годишната областна план-програма за БДП през второто тримесечие на 2023 г. и отчет за предприети действия по решения от предходни заседания на комисията.

Във връзка със зачестилите граждански протести с искания за осигуряване на по-голяма пътна безопасност в района на „Момина чешма“ и вилни зони „Драката“ и „Кованлъка“, като точка в дневния ред беше включен въпросът относно организацията на движението в пътния участък.

Между присъстващите граждани, представителите на ОД на МВР и Областно пътно управление се състоя дискусия относно възможните мерки за подобряване организацията на движението, като отговорните институции изразиха готовност да работят в рамките на своите компетенции за разрешаване на настоящите проблеми с цел повишаване на безопасността в конфликтния участък.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име