Днес, 29 юли 2021 г, от 10:30 ч. в пресцентъра на Областна администрация – Търговище се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Търговище. На заседанието присъстваха Станимир Парашкевов – областен управител и председател на Комисията, заместник областните управители Валери Симеонов и Ивайло Венков, служители на Областна администрация, представители на общинските администрации в обхвата на областта, ОД МВР, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, Областно пътно управление, Регионално управление на образованието, Център за спешна медицинска помощ – Търговище, Регионална здравна инспекция, Областен съвет на Български Червен кръст и Областен отдел „Автомобилна администрация“. Чрез видеоконферентна връзка участие в заседанието взе и Мария Ангелова – представител на Държавна агенция „Безопасност на движение по пътищата“.

Повод за заседанието бе отчитане на дейността по безопасност на движението по пътищата в област Търговище през второто тримесечие на 2021 г. Членовете на Комисията представиха тримесечни доклади за изпълнени мерки по Годишната областна план-програма за БДП съгласно образци, зададени с Правилата за състава, функциите, дейността и организацията на работа на областните комисии по БДП. Във връзка със състоялата се дискусия, г-н Парашкевов – председател на Областната комисия и г-жа Ангелова от ДА „Безопасност на движение по пътищата“ отправиха препоръки за оптимизиране на дейностите по изпълнение на областната план-програма за безопасност на движението по пътищата, както и за обективно отчитане на изпълнението ѝ.

С решенията от днешното заседание членовете на Комисията приеха отчетената информация за изпълнените мерки по областната план-програма за БДП през второто тримесечие на 2021 г.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име