В Областна администрация – Търговище се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението – Търговище. Председателят на комисията и областен управител на област Търговище Гергана Цонева обяви наличието на кворум при откриване на заседанието, след което дневният ред бе приет единодушно.
По време на заседанието бе представена информация за дейността по безопасност на движението по пътищата за първото тримесечие на настоящата 2024 година.

От Община Търговище заявиха, че в зависимост от метеорологичните условия, към момента се работи по маркировката на улиците в града – пешеходни пътеки, осеви линии и др. А в процес на изготвяне са работни проекти за три общински пътя.
От предоставената информация за дейностите по опресняване на хоризонталната маркировка, подмяна на знаци от вертикалната маркировка и част от светофарните уредби, а в процес на изграждане и реновиране е околовръстния път на язовирната стена.
Съгласно приети решения на заседание на общинската комисия по БДП в Община Омуртаг са подменени пътни знаци и в с.Камбурово и зад автогарата в гр.Омуртаг.
В Община Опака е извършен преглед на вертикалната и хоризонталната сигнализация, с подмяна на остарели и деформирани пътни знаци. През 2023г. е приключил ремонтът на път с. Люблен- с. Гърчиново, като същият е въведен в експлоатация в началото на 2024г.

По време на заседанието ст. инспектор Атанас Димитров, началник на група „Организация на движението, пътен контрол и превантивни дейности“ на сектор „Пътна полиция“ разясни, че спрямо същия период на предходната година на територията на ОДМВР-Търговище е налице спад по показателите – общ брой ПТП, тежки ПТП, ранени и убити. От началото на годината са зачестили случаите на блъснати пешеходци, като съвместно с всички общини на територията на областта са предприети стъпки за опресняване на пешеходни пътеки, подмяна на пътни знаци и поставяне на такива, където липсват.

Директорът на областен съвет на БЧК – Търговище заяви, че регулярно се провеждат обучения по първа помощ на различни групи от населението и в училища.
От предоставените данни за дейността на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност при РСПБЗН – Търговище стана ясно, че екипите им са участвали при ликвидирането на последствия от три ПТП на територията на община Попово и община Омуртаг

Зам. областният управител на област Търговище Димитър Станев насочи вниманието на членовете на комисията към проблем с пътя Попово – Търговище, силно компрометиран вследствие от движението на тирове, зърновози, цистерни и др. ,който създава опасност за движението.

Във връзка с този въпрос Светослав Васев от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, заяви, че по отношение на образувалите се коловози и пропадания на пътя Попово- Търговище администрацията, управляваща пътя следва да сигнализира нередностите с цел заостряне на вниманието, докато същите бъдат отстранени.

Областната комисия по БДП прие отчетената информация за изпълнени мерки по БДП за първото тримесечие на 2024 г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име