Днес – 18.06.2020 г., се проведе първото заседание на Областната преброителна комисия в област Търговище. Със заповед на председателя на НСИ г-н Сергей Цветарски, за председател на Комисията е назначен г-н Панайот Димитров – заместник областен управител на област Търговище. За секретар е определена г-жа Юлияна Митева – началник на ОСИ – Търговище, ТСБ-Североизток.

В седемчленната Областна преброителна комисия са ангажирани още г-жа Веселина Неделчева – ръководител на ТЗ ГРАО – Търговище, г-жа Елисавета Йорданова – началник на отдел „Административен” при ОД МВР – Търговище, г-жа Фатме Ахмедова – гл. експерт „Административно обслужване” в Служба по геодезия, картография и кадастър – Търговище, г-жа Татяна Тодорова – гл. юрисконсулт в дирекция АКРРДС в Областна администрация – Търговище и г-жа Христалина Халачева – секретар на Община Търговище.

След обсъждане бе приет Правилникът за дейността на ОПК и организационния план за дейностите в региона до края на Преброяването през 2021 г.. Бе решено предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Р България да бъде популяризирано чрез информационни и рекламни материали, включително и такива публикувани в интернет сайта на Областна администрация – Търговище.

Етапите на действие и съдействието, които Областната преброителна комисия ще оказва спрямо общинските структури бяха докладвани от секретаря на ОПК г-жа Юлияна Митева. Съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., следва реално то да започне в 0.00 часа на 22.01.2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 15.02.2021 г. Всички събрани данни ще бъдат отнесени спрямо 0.00 часа на 22.01.2021 г.

Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се извършва по интернет от 0.00 часа на 22.01.2021 г. до 24.00 часа на 31.01.2021 г. А преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще започне в 8.00 часа на 01.02.2021 г. и ще приключи в 20.00 часа на 15.02.2021 г.

В срок до 20.03.2021 г. Комисията следва да приеме докладите на Общинските преброителни комисии за проведеното преброяване на териториите на съответните общини в областта, които да предаде в съответния отдел на ТСБ. След това дейността на Областната преброителна комисия в област Търговище ще бъде прекратена.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име