Днес, 05.03.2020 г. в пресцентъра на Областна администрация – Търговище се проведе заседание на Областния медицински съвет за осъществяване на координация, сътрудничество и прилагане на мерки на областно равнище за противодействие на навлизането и ограничаване разпространението на коронавирус COVIT-19. Заседанието се откри от г-н Митко Стайков – Oбластен управител на област Търговище, след което се води от г-н Панайот Димитров – Заместник-областен управител.
В заседанието взеха участие представители на ръководния екип на РЗИ – Търговище, РЗОК, БЧК, директорите на ОД МВР, ДАНС, РДПБЗН, Центъра за спешна медицинска помощ, директорите на трите болници в областта, представители на Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Търговище и Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, кметове на общини.
Г-н Стайков подчерта, че „Целта на срещата е всички с общи усилия да разясним опасността от инфекцията, като достигнем до максимален брой граждани, и да създадем координация между институциите на областно ниво“.
Зам.-директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ)– д-р Мариян Кючуков представи „Алгоритъм за поведение при лица, пристигащи от Китай и Италия“, с който се проследяват стъпките на всяко пристигнало лице от момента на пристигане на ГКПП до отпадане на карантинния срок.
След извършено термометриране на пристигащите лица от Китай и Италия, при отчетена телесна температура под 370С, лицата се оставят под домашна карантина и медицинско наблюдение за срок от 14 дни. Ако не се появят симптоми в този срок, се приема, че лицата са извън риск. Ако се появят симптоми през карантинния срок, лицата незабавно се свързват с общопрактикуващия си лекар или РЗИ и се транспортират до лечебно заведение от ЦСМП.

Когато на граничен пункт се отчете телесна температура на пътник 370С и над 370С, същият се транспортира със специализиран транспорт от ЦСМП до лечебно заведение с инфекциозна структура. Всички контактни на заболялото лице се поставят под карантина и медицинско наблюдение до излизане на лабораторните резултати на заболелия.
14-дневното наблюдение на лицата със съмнение за COVIT-19 се осъществява от общопрактикуващия им лекар (ОПЛ), а тези без личен лекар се наблюдават от органите на РЗИ. За болничния лист, лицето под карантина се задължава да уведоми работодателя си.
Със съвместна заповед на Министъра на здравеопазването и на Министъра на вътрешните работи са дадени указания, териториалните РЗИ да информират кметовете на общини и ОД на МВР за всички лица с открит на граничен пункт COVIT-19. Кметовете на общини и ОД на МВР се задължават да оказват пълно съдействие на медицинските органи. При неспазване на карантината, кметовете и ОД на МВР уведомяват органите на ТД на НОИ.
д-р Марин Йовов – главен секретар на РЗИ, докладва, че към днешна дата на територията на област Търговище под наблюдение са осем души, от които петима са с ОПЛ, а другите трима са без лекар, и тяхното наблюдение се извършва от РЗИ.
Д-р Андреева, директор на ЦСМП, уведоми, че четири специално оборудвани линейки са локализирани по филиали.
Д-р Димитров, кмет на община Търговище предложи алгоритъма да се доведе до знанието на всички кметове и кметски наместници на населени места.
Апелираме гражданите да ограничат пътуванията до засегнатите страни, да информират здравните власти при съмнения за вируса, както и да спазват препоръките за лична хигиена.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име