Днес, 11.06.2019г., областният управител г-н Митко Стайков ръководи заседание на Областния съвет за развитие на област Търговище.
На заседанието членовете на съвета съгласуваха „Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Търговище 2019-2020г.“, разработена на основание Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващото образование. Г-жа Елка Станчева – началник на РУО – Търговище, презентира изготвената Стратегия, чийто основен принцип е подкрепата за личностното развитие да се осигурява на всички деца и ученици в съответствие с индивидуалните им потребности, с цел развиване на способностите и уменията им.

На заседанието беше представен и проектът „Национален културно-туристически календар“, който е инициатива на „Националното сдружение на малкия и средния бизнес в туризма“. Г-н Веселин Банковски – председател на сдружението, посочи, че проектът включва представяне на туристически столици, тематични, регионални и сезонни събития, дейности и други прояви в 9-те туристически региона на България, с цел стимулиране на местните икономики чрез туризма.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име