Днес 10.12.2021 година в областна администрация Търговище се проведе заключителна работна среща на Областен съвет по условия на труд под председателството на г-н Ивайло Венков- заместник областен управител .

В срещата взеха участие г-н Валери Симеонов- заместник областен управител, г-жа Тодорка Танева- главен секретар в администрацията, г-жа Галина Градинарова- директор на Дирекция „Инспекция по труда –Търговище“, представители на работодателски и синдикални организации от областта.
Г-жа Градинарова запозна присъстващите с мерките, по които инспекцията осъществяваше контрол през 2021 г. по отношение на спазване на трудовото законодателство и изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В своето експозе тя акцентира върху контрола по въвеждането на противоепидемичните мерки, свързани с ограничаване разпространението на COVID-19 и оповести данни за инспекционната дейност в двата рискови сектора: „Строителство“ и „Растениевъдство и животновъдство“ на фирми и предприятия от областта, по отношение на трудовите правоотношения и безопасността и здравето при работа. Извършени са общо 264 бр. проверки, при които са констатирани близо 5 000 нарушения /при 3 204 нарушения през 2020г./

В заключение г-жа Градинарова обобщи, че акцент в дейността на Инспекцията по труда Търговище и през следващата година ще бъде осъществяване на контрол по осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на качеството на оценката на риска, а от там и на предприемането на адекватни мерки за предотвратяване и отстраняването на съществуващи рискове.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име