Издадена е  Заповед от директора на РЗИ за потвърждаване на предписание за спиране на експлоатацията на басейн от община Търговище поради влошени микробиологични показатели на водата в басейна, информират от РЗИ-Търговище. Не се съобщава местонахождението нито собственика на басейна но от 10. 07. 2020 г. то е факт. Съставен е и един акт за подаване на питейна вода с влошени микробиологични показатели до крана на крайния потребител в населено място от община Антоново.

По систематичен здравен контрол за периода от 06 до 12 07 2020 г. са извършени общо 256 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека, в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 73 проверки са по текущ контрол, а 88 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра, свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.

За констатирани нарушения са направени 22 предписания: 18 за спазване на Заповед в която са уредени противоепидемичните мерки. Едно предписание за ремонт на санитарни възли на автогара от община Търговище; 1  до управител на басейн в община Попово за спазване изискванията на Инструкцията за спортните обекти; 1  до управител на басейн от община Търговище за спазване на дистанцията от 1.5 метра между шезлонгите.

При извършване на насочен контрол съвместно със служители на РУ-Търговище, свързан с изпълнение на разпорежданията на Министъра на здравеопазването по Заповедта за провеждане на противоепедимични мерки в работни помещения са съставени  17 акта, като от тях 16 са на физически лица – клиенти в магазини и обслужващ персонал в заведения за хранене и развлечения и търговски обекти, които са без поставени защитни маски за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо носа и устата и 1 на юридическо лице за не осъществяване на ефективен контрол по спазване на Заповедта на министъра. Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето относно продажба на спиртни напитки и тютюневи изделия на непълнолетни и пушене в закрити помещения са извършени са общо 99 проверки, като са проверени 61 обекта с обществено предназначение относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки и 4 лечебни заведения. 34 проверки са направениотносно забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата  на алкохол на лица под 18 годишна възраст.

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име