През месец януари приключиха строително-монтажните работи по изграждането на паркинг в поповския кв. 117. Той се намира в междублоковото пространство на улиците „Мара Тасева”, „Михаил Маджаров” и „Генерал Баранов” и е с размери 25/45 м, като входът му е откъм ул. „Генерал Баранов”. Обектът бе изграден от строителната фирма „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД – гр. Варна, а работите по него бяха на стойност 135 594,85 лв. с ДДС.  Новоизграденият паркинг разполага с общо 39 паркоместа за паркиране на МПС, като 2 от тях са предназначени за хора с увреждания. Поставени са 7 на брой съвременни LED осветителни тела, изградени са тротоари на всички прилежащи страни на паркинга и канализация за оттичане на дъждовните води. Положена е и хоризонтална пътна маркировка.

На този етап е подписан акт 15 и жителите на кв. 117 вече могат да се възползват от новата си придобивка. Основната цел на програмата е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в Общините-бенефициенти. С подобряването на експлоатационните характеристики на сградите се очаква да се удължи не само техният жизнен цикъл, но и да се запазят традиционните функции на малките градове да бъдат т.нар. „опорни центрове” в предлагането на административни услуги за местното население. Допълнителният ефект от всички очаквани ползи е намаляване на темпа на миграция към по-големите градове и задържане на икономически активното население в целевите територии.
Към този момент оценителната комисия продължава своята работа по разглеждането и одобряването на проектните предложения и скоро се очаква обявяването на окончателните резултати.

 

Местен вестник

 

1 коментар

  1. Потрес…този паркинг (25/45м.) е придобил значение на придобивка от транс и супер галактическа класа. Стигнал е до акт 15! Когато стигне до акт 16, предлагам бъде вписан в летописната книга на града.

    Да пожелаем лека работа на комисията, която продължава разглеждането и одобряването на проектните предложения и скоро може даже да обяви някакви резултати.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име