Апелативен съд – Варна потвърди присъда на Окръжен съд – Търговище, с която е бил осъден подсъдим, обвинен в опит умишлено да умъртви друг мъж в гр. Омуртаг.

Деянието, извършено на 15 декември 2022 г., представлява опасен рецидив и е останало недовършено поради независещи от дееца причини. Северин М. е бил наказан с лишаване от свобода за 15 години, които са били намалени с 1/3 – до 10 години, заради проведеното съкратено съдебно следствие. 42-годишният подсъдим обжалва присъдата на първата инстанция, но Апелативният съд намери жалбата за неоснователна.

Северин М. често злоупотребявал с алкохол и ставал агресивен. Познавал се отдавна с пострадалия Сергей О. На инкриминираната дата двамата и техен познат се черпели с алкохол в помещението, в което подсъдимият живеел. Възникнала кавга, Сергей ударил шамар на Северин и го заплашил с нож.

Домакинът изгонил гостите, а те се преместили в бирария. Подсъдимият решил да отмъсти, като запали пострадалия. Взел валяк за боядисване с дълга дръжка, залял го с разредител и влязъл в заведението. Залял с веществото главата и горната половина от тялото на опонента си и хвърлил горящия валяк върху него.

Пострадалият избухнал в пламъци, а извършителят избягал и се укрил. Бързата реакция на свидетел предотвратила по-сериозни последици. Сергей О. получил медицинска помощ в болница.

И проверяващият съд заключи, че действията на подсъдимия са целели причиняването на смъртта на пострадалия. Те били насочени към жизнено важна част от човешкото тяло и с висока степен на вероятност биха довели до

умъртвяване. Това, че деянието е извършено при опасен рецидив, се обуславя от предходно ефективно осъждане за тежко умишлено престъпление на подсъдимия. Настоящото престъпление е осъществено при пряк алтернативен умисъл. Подсъдимият е искал да причини или смъртта на пострадалия или да му нанесе телесни увреждания.

Според настоящата инстанция, правилно Окръжният съд е приел, че наказанието трябва да отчете превес на отегчаващите отговорността обстоятелства. Деянието е с висока обществена опасност, а деецът – с лоши характеристични данни. Осъждан е многократно, включително за насилие срещу личността.

Отличава се с демонстративно потъпкване не само на обществените норми на поведение, но и с персонално незачитане на мнението на хората, с които общува. Извършеното нападение е изключително брутално. Имало е опасност вследствие на запалването на вещи от заведението да пострадат и други хора.

И горната инстанция намира за неоснователно искането за налагане на наказание под минимално определеното в закона. Недовършването на намисленото престъпление се дължи изцяло на фактори извън волята на дееца. Той не е допринесъл с нищо за намаляване на вредите, напротив – напуснал е местопрестъплението и се е укрил.

По-ниско наказание няма да изпълни целите на закона, категоричен е  въззивният състав. Ето защо жалбата на подсъдимия е неоснователна, а постановената присъда на Окръжен съд – Търговище – правилна и законосъобразна. Решението, с което Апелативен съд – Варна я потвърди, подлежи на обжалване и протест пред ВКС.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име