В първата сесия на Програма „Култура плюс“, обявена от Община Търговище, постъпиха 17 проектни предложения. Те са подадени от държавни културни институции, общински структури, читалища, сдружения.

В ход е административната проверка за допустимост на кандидатите. Проектите, преминали проверката, ще бъдат разгледани от комисия, определена със заповед на кмета. Тя се състои от експерти от администрацията и представители на Постоянната комисия по образование и култура към Общинския съвет.

Оценяването ще е на база методика, предварително обявена и публикувана в сайта на Общината. Сред критериите за оценка са финансовият, техническият и административният капацитет на кандидата. Ще бъдат оценявани още артистичният резултат, иновативността, значимостта на събитието за местната общност и други.

Съгласно правилата на програмата, експертната комисия може да предлага корекции в проекта или редукции в бюджета.

Припомняме, че по Програма „Култура плюс“ ще се отпускат до 5000 лв. на проектно предложение. Общият бюджет на програмата през 2024 г. е 50 000 лв.

Крайното класиране ще бъде обявено в срок до 19 април. Всички постъпили предложения, заедно с тяхно описание, ще бъдат публикувани в уебсайта на местната администрация.

Създаването на Програма „Култура плюс“ е сред задачите в управленската програма на кмета д-р Дарин Димитров. Освен финансово подпомагане на творци и творчески състави при реализацията на културни прояви, тя цели обогатяване на културния живот в общината и прозрачност при разпределението на обществения ресурс.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име