300 лица в неравностойно положение от община Търговище ще получават безплатна топла храна до септември 2025 г. Социалната услуга се предоставя по проекта „Топъл обяд в община Търговище“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд +.

В изпълнение на проектните дейности потребителите ще получават топла храна за обяд – супа, основно ястие, хляб, а поне веднъж седмично и десерт. Храната се предоставя в делнични дни.

Потребители по проекта са възрастни и самотно живеещи лица с ниски или без доходи, лица, които са обект на социално подпомагане, хора с увреждания или здравословни ограничения, лица в затруднена и уязвима ситуация, скитащи и бездомни, както и лица от уязвими групи.

Подборът на потребителите е извършен от Дирекция „Социално подпомагане“ на база подадени от кандидатите заявления.

Храната ще се приготвя от Общинското предприятие „Детско и ученическо хранене“.

В общината безплатен топъл обяд се предоставя на уязвими лица по различни европейски програми от 2016 г. насам.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име