Административен съд – Търговище в лицето на съдебния помощник Людмил Иванов се включи в Образователната програма. Той се срещна с 26 ученици от XII „Б“ клас от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“, на които разясни правата на потребителите.

След кратко представяне на Людмил Иванов, като юрист, адвокат и понастоящем съдебен помощник, той се спря на нормативната уредба, регламентираща правата на потребителите – Закон за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за потребителския кредит (ЗПК) и Закон за предоставяне  на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

Лекторът говори за правата на потребителите при нелоялна конкуренция, за неравноправни клаузи в договори, за правото на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени от дефект на стоки, за правото на потребителя да получи информация за доставка, срок на гаранцията, условията при прекратяване на договора (например при доставка на интернет), опасност при употреба, съвместимост със софтуер, срок на годност (особено при лекарства и храни). Следва да знаете, акцентира г-н Иванов, че правата на потребителите не могат да бъдат ограничавани, даже и с договорни клаузи.

За пълнолетната вече аудитория интерес породи договорът от разстояние (пазаруване онлайн). При него специфично е, че можете да се откажете от договора без да посочвате причина в 14-дневен срок от получаването на стоката. Приложение № 6 от ЗЗП е стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, посочи Людмил Иванов. На  правото си на отказ не можете да се позовете при доставка на бельо, храни с много кратък срок на годност и много специфични индивидуални поръчки.

Ваше право, като потребители, е правото на рекламация, продължи съдебният помощник. Това право възниква, когато полученото не отговаря на условията по договора (например скоростта на интернет). Ако несъответствието е явно незначително, потребителят няма право да развали договора.

Немалко въпроси породи засегнатата тема, но след тях Людмил Иванов с готовност отговори и на тези за юридическото образование и професия – как се става юрист, колко години се учи, какъв може да станеш след придобиване на юридическа правоспособност, какви са възнагражденията на юристите в съдебната система, като даде примери от житейската и професионалната си практика. На прага на избора на образование и професия подрастващите следва сами да направят преценката си дали си струва, както попитаха гост-лектора.

Срещата приключи в сърдечна атмосфера с младежко въодушевление, благодарности и ръкопляскания от аудиторията и преподавателя им г-жа Десислава Трифонова.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име