По Образователната програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ административният секретар на Окръжен съд – Търговище Ивелин Иванов посети Второ СУ „Проф. Никола Маринов“, където пред ученици от Х „б“ клас  говори за професията на съдебния служител.

„Трябва ли да има съд според вас?“ – Така започна лекцията си г-н Иванов провокирайки интереса на младите хора.

За ролята и функциите на съдебния служител, за нормативните актове, регламентиращи статута им, за правата и задълженията на отделните длъжности от администрацията в съдилищата и критериите за заемането им, говори административният секретар.

Десислава Здравкова на длъжност „Връзки с обществеността“ се включи с кратко разяснение за Етичния кодекс на съдебните служители, както и за различните видове дела и цветовото им обозначаване, които съществуват съгласно Правилника за администрацията в съдилищата – наказателни, граждански, търговски, по несъстоятелност, фирмени, административни и изпълнителни.

С примери от практиката на г-н Иванов и с отговори на зададените от учениците въпроси приключи срещата. Тя има за задача да запознае подрастващите със същността на съдебната администрация предвид бъдещото им кариерно ориентиране. Гостите бяха изпратени с аплодисменти и обещания за нови срещи през следващата учебна година.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име