На 8 ноември, Деня на Св. Архангел Михаил, българските полицаи честват своя професионален празник.

Честването на Архангеловден като професионален празник на българските полицаи е въведено през 1924 г. по инициатива на Софийския градоначалник – о.з. подполковник Георги Кисьов. За определяне на светеца-патрон на полицията е потърсена консултация от Светия синод.

Писменото мнение на Митрополит Стефан изяснява: “Всички ангели, които са отредени да се борят за мира и правдата, за реда и справедливостта се намират под началството на великия Архистратег Михаил.

Този празник, който олицетворява и на небето ред, власт и дисциплина и царуване на истината, правдата и любовта, много подхожда на патронен празник на полицията, …която има за цел да се грижи за реда, спокойствието, сигурността и спазване на законите в страната, чрез които се гарантират животът, имотът и свободата на гражданите.”

След 1944 г. отбелязването на празника е прекратено. Възстановено е през 1994 г. по предложение на Националния полицейски синдикат, а с Решение 38 на Министерски съвет от 29 януари 1999 г. църковният празник св. Архангел Михаил е обявен за професионален празник на служителите от Национална служба „Полиция“ на МВР.

Честит празник!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име