Инж. Петър Петров е новият директор на Североизточно държавно предприятие-Шумен. Предприятието управлява държавните горски територии в четири административни области – Шумен, Варна, Добрич и Търговище.

В състава му влизат 18 териториални поделения, от които 13 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.

Той е назначен със заповед на министъра на МЗХ Кирил Вътев вчера, а днес сутринта проведе първа среща с екипа на Централно управление. Инж. Петров поиска от колегите си да изготвят справки за финансовите резултати на предприятието към полугодието, изпълнението на плана за ползване на дървесина и залесяването и отглеждането по различните проекти.

Той обяви, че още следващата седмица ще се срещне с директорите на всички стопанства, за да види реализацията и изпълнението на финансовите планове към полугодието.

Инж. Петър Петров е роден през 1971 година. През 1996 година завършва ЛТУ-София. Магистър е в специалността „Горско стопанство“ и е един от водещите лесовъди в Североизтока. Кариерата си е започнал като началник на участък в ДГС-Омуртаг.

През годините е заемал различни постове, като последно е бил директор в Омуртаг и ДЛС-Черни Лом.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име