Експерти от СИДП участват в Международна конференция по повод Световния ден на околната среда и в памет на първия световен конгрес за горите, проведен в Италия през 1926 г. Организатор на събитието е “Корпуса на карабинерите”, а проявата се провежда вчера и днес в Рим на в университета “Рома Тре”, под надслов “Факторът гора“. Целта на мащабната среща е да се акцентира върху опазването на горите като основен елемент в борбата с изменението на климата и върху тяхното жизненоважно значение за биоразнообразието, въглеродните, водните и енергийните цикли в световен мащаб.

Инж. Радев /със зелената фланелка/, Инж. Найденова и в края инж. Ботев

 

Изпълнителната агенция по горите, Североизточното държавно предприятие и Югоизточно държавно предприятие представиха дейността по проект „Земите и горите на орела“ (LIFE18 NAT/BG/001051), чиято основна цел е дългосрочно опазване популацията на малкия креслив орел, чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови такива. На открит щанд екипът по проекта представи различни информационни материали за проекта, традиционни български продукти и брошури за дейността на предприятията.

Министър Франческо Лолобриджида на българския щанд

 

Българският щанд бе посетен и от министъра на земеделието, хранителния суверенитет и горите в Италия Франческо Лолобриджида. Той се запозна с извършените дейности по проекта „Земите и горите на орела“ (LIFE18 NAT/BG/001051) до момента и пожела успех на всички, които участват и допринасят за неговото успешно изпълнение.

Инж. Радев разговаря с министър Лолобриджида

 

Участие в конференцията взеха представители на институционалните власти в Италия, експерти от научния сектор и представители на международни организации, университети и изследователски центрове, преподаватели по екология, граждани и медии. На събитието бяха разгледани различни теми, чрез изказванията на изтъкнати италиански и международни лектори, следвайки шест сесии – “Опазване и възстановяване на горите за нашето бъдеще”, “Откриване, борба и превенция с човешките нарушения”,

“Горските шампиони: жените, местното население, младежта”, “Гори и климат: обсъждане на ситуации и предприемане действие”, “Информация, образование и обучение: информираността и участието като защитен фактор” и “Изследвания и обучение: „трансформираща“ промяна”.

От СИДП в конференцията участваха директорът на ДЛС-Тервел инж. Георги Ботев, зам.директорът на ДГС-Добрич инж. Йорданка Найденова и зам.директорът на ДЛС-Балчик инж. Радослав Радев.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име