На свое заседание днес Областният оперативен щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания /ОРЗ/ към областния управител разгледа данните за заболеваемостта в област Търговище.

В заседанието участие взеха областният управител на област Търговище, ръководството на РЗИ, РУО, болници, секретари на общини, ЦСМП и представители на  общопрактикуващите лекари.

На база сентинелно наблюдение и ежедневно съобщаване на случаите на заболели от грип и ОРЗ през последната седмица се отчита плавно  завишаване на заболеваемостта в област Търговище или  71 %00, при средна за страната 124,44.  На дневна база в областта са регистрирани  8- 10 случая, а за обявяване на грипна епидемия трябва да се отчитат повече от 20 болни  ежедневно. Най-засегната засега е възрастовата група 30- 64 години. Като цяло в област Търговище  се отчита лек ръст на заболеваемостта от сезонен грип, но за сега стойностите остават под епидемичните нива.

По данни на РУО- Търговище към днешна дата процентът на липсващите по здравословни  причини ученици не надвишава 15 %. За обявяване на грипна епидемия са необходими регистрирани над 25 % заболели ученици, както и  завишен общ брой болни сред останалите възрастови групи. В Търговищка област общият брой ученици е  9 846, като отсъстващите поради заболяване са  1279, което в процентно съотношение е 13 %.

При констатирани повишени нива на заболеваемост сред учениците и след съгласуване на заповед с главния държавен инспектор и Министерство на здравеопазването,  РУО- Търговище  е в компетенции да прецени  обявяването на грипна ваканция или обучение в електронна среда за училищата и детски заведения от нашата област.

Към момента лечебните заведения в област Търговище  разполагат почти 50 %  свободни легла от наличните в детските и вътрешните отделения за прием на пациенти с грип и остри респираторни заболявания. Първите 5 случаи от изпратените проби в Националната референтна лаборатория са потвърдени на грип тип А. Ежеседмично се пращат  проби за доказване на другите видове  грип.

Всички институции наблюдават ежедневно ръста на заболели в областта и остават в готовност при повишаване техния брой да бъде свикан отново оперативния щаб. Призовават се гражданите да избягват места със струпване на много хора и препоръчително е  носенето на маски.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име