В ОДМВР-Търговище е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за 5  вакантни  младши изпълнителски длъжности  ПОЛИЦАЙ – СТАРШИ ПОЛИЦАЙ.

 

         Срок за подаване на документите за участие в конкурса: от 23.11.2023 г. до 12.12.2023 г. Документи се приемат в „Човешки ресурси” при ОДМВР – Търговище, всеки делничен ден от 10.00 до 12.00 и от 13.00 до 15.00 часа.

За повече информация относно изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса: тел. 0601/60363 и 0601/60444 – “Човешки ресурси”

         За улеснение на кандидатите образецът на заявлението за участие в конкурса е публикуван във формат WORD на:

mvr.bg/dhr/назначаване на държавна служба/образец на заявление

 

В срока за подаване на документи за участие в конкурса кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване съгласно наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5 ЗМВР.

 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Степен на образование: средно образование.

 II ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 Работи по осигуряване на обществения ред, предотвратява и оказва съдействие при разкриване на престъпления и нарушения на обслужваната територия;

Взаимодейства със съседните наряди, другите специализирани държавни и обществени органи, ангажирани с противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;

Съдейства на местната държавна власт по изпълнение на задачи, произтичащи от решения и указания на държавните органи;

Работи по привеждане в изпълнение на решения на правоохранителните органи;

Участва и оказва съдействие при ликвидирането на крупни аварии и стихийни бедствия;

……………………………………………………………………………………………

 

 

III. ЕТАПИ НА КОНКУРСА

 

         Конкурсът за назначаване на държавна служба в МВР се провежда на етапи, както следва:

 

  1. изследване на физическата годност (в Академия на МВР – София)
  2. психологично изследване (в “Лаборатория – Варна” при Институт по психология – МВР)
  3. заключително интервю (в ОДМВР – Търговище)

 

Етапите на конкурса имат елиминаторен характер и се провеждат по специализирани методики. (Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г.).

Всеки етап приключва с обявяване на резултатите от него.

След всеки конкурсен етап кандидатите се класират по бал, обявяват се етапните резултати и допуснатите до следващия етап кандидати.

 

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име