На 09.01.2023 г. Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) представи одобрените 26 професионални гимназии, на които се присъжда „Еразъм акредитация“ в сектор „Професионално образование и обучение“.

Сред тях е и Професионалната гимназия по техника и лека промишленост в Попово, която е с присъден знак за качество. Това ще позволи училището да получи опростен достъп за финансиране на дейности за осъществяване на образователни мобилности по програма „Еразъм“.

Акредитацията е обвързана с повишаване на качеството на професионално образование и обучение, укрепване на ключовите компетентности, изучаването на езици и цифрови умения, подкрепа за развитието на специализирани работни умения, необходими за настоящия и бъдещия пазар на труда, споделяне на добри практики и насърчаване на използването на нови и иновативни педагогически методи и технологии, както и подкрепа за професионалното развитие на учители.

Одобрените за акредитация организации трябва да притежават достатъчен оперативен и професионален капацитет за изпълнение на предложения план по програмата „Еразъм“.

Предоставянето на акредитация потвърждава, че одобрените училища са създали планове за изпълнение на висококачествени дейности за мобилност в рамките на по-обхватно усилие за развитие на образователните институции.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име