Поради зачестилите сигнали за задимяване в жилищните сгради от РДПБЗН – Търговище напомнят на гражданите, че големият брой пожари през отоплителния сезон, възникнали в тези сгради, се дължи предимно на непочистените им комини. В тази връзка от службата напомнят още, че сега е времето за почистване на комините тела в домовете на хората.

Комините са едни от най-пожароопасните елементи в отоплителните системи поради факта, че се нагряват до високи температури и преминават през цялата сграда. Предназначението на комините е да създават необходимата за горенето тяга и да отвеждат в атмосферата образувалите се димни газове.

По време на горенето на отоплителните уреди в комините се образуват значителни количества сажди, като част от тях се натрупват по вътрешните стени на комина.

Саждите имат сравнително ниски температури на самовъзпламеняване. При горенето си те развиват високи температури, които водят до нагряване на коминното тяло и до запалване на горими материали, намиращи се в близост до комина в жилищните помещения.

Саждите могат да бъдат с различни фракции, мазни, рохкави или смолисти, като последният вид е най-опасен по отношение на пожара.

Температурата при изгаряне на сажди достига 1200 градуса и въпреки че огънят не трае дълго, това явление често има  доста тежки последици.

Освен това при нагряване коминът може да разруши съседните елементи на покрива.

Трябва да се има предвид, че съгласно изискванията за пожарна безопасност е забранено прокарването на каквито и да е горими конструктивни елементи като греди, ребра, покривни обшивки, подпори и др., на разстояние, по-малко от 10 см от комина.

Комините трябва да бъдат измазани и без пукнатини; периодично да се почистват от натрупаните в тях сажди; димоотводите (кюнците) да се монтират стабилно укрепени и на безопасно разстояние от горими материали и конструкции. Не се разрешава включване на димоотводите във вентилационните тръби и шахти с друго предназначение – уточняват още от противопожарната служба.

През есенно-зимния сезон отоплителните уреди и комините е необходимо да се проверят, почистят, а при необходимост – да се ремонтират, с оглед осигуряването на пожарната им безопасност.

Бъдете отговорни !

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име