В базата в гр. Търговище на група“Спасителни дейности“ при дирекцията се проведе областния етап на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ 2023 г. Проявата бе организирана от РДПБЗН – Търговище с партньорството на БЧК – Търговище.

В състезанието участваха два отбора от област Търговище. За пореден път на първо място се класира отборът на ОУ „Любен Каравелов“, град Попово, който ще представи областта ни на едноименното национално състезание. На второ място се нареди отборът на СУ „Св. Св. Кирил и Методи“ – град Антоново.

Отборът от гр. Антоново

Надпреварата се проведе в два етапа. Състезанието представлява извънучилищна дейност, чиято цел е повишаване подготовката на подрастващите за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации.  в В ученическото състезание  участват ученици от 6 и 7 клас, като всеки отбор се състои от 4 състезатели.

Първият етап от състезанието е проверка на усвоените теоретичните знания от I до VII клас чрез решаване на индивидуален тест, в който участват всички състезатели. Вторият етап е проверка на придобитите знания, умения и навици за защита чрез състезателни игри, в които участват по трима от състезателите на отбора.

Вторият етап на надпреварата се осъществява в 4 центъра:

І-ви учебен  център – „Защита при бедствия„

ІІ-ри учебен център –„Защита при промишлени аварии, радиоактивно заразяване, химическо замърсяване и биологични агенти” или други извънредни ситуации и катастрофи“

ІІІ-ти учебен център- „Пожарна безопасност”

ІV-ти учебен център – „Първа помощ”

 

Учениците трябва да покажат знания и умения за действия при природни бедствия – земетресение, наводнение, гръмотевична буря; инциденти, свързани с отровните и радиоактивни вещества; работа с детски противогаз; правила за пожарна безопасност и действия при пожар; работа с кофпомпа; действия при оказване на първа долекарска помощ.

Участниците в областното състезание бяха наградени от директора на РДПБЗН – Търговище. комисар Стефан Стефанов с  предметни награди, медали и грамоти.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име