Поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, днес 14-ти септември от 9.00 ч. до 16.00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Търговище, кв. „Бряг“ абонати, захранвани от трафопостове Бряг 1, 2, 3, Лозята, Кравекомплекс, ДУП, ПС ВИК и МТТ Булгартрансгаз.

От 9.30 ч. до 17.00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в района на част от село Любичево (ТП-2).

От 9.00 ч. до 17.00 ч. са възможни смущения на електрозахранването в района на част от село Моравица (ТП-1, кл.2).

От 9.30 ч. до 16.30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в района на село Тръстика – просека по мрежа НН МТП Център.

От 9.00 ч. до 17.00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в района на село Моравица.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 9.00 ч. до 10.00 ч. и от 16.30 ч. до 17.00 ч. в районите на селата Черни бряг, Девино, Шишковица.

От 9.30 ч. до 10.30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в района на град Антоново бул. Тузлушки Герой, ул. „Георги Димитров“, ул. „Братя Григорови“, ул. „Станчо Василев“, ул. „Ст. Караджа“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Хан Аспарух“, банка ЦКБ, РПК Единство, Биопрограма, бензиностанция „Йоана“, Железария, Сахара, Пътни знаци, Фурна РПК, ФУРНА Геомакс, НЧ „Христо Ботев“, Кафе аператив „Джони“, СУ „Св. С в. Кирил и Методий“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име