Управителния съвет на СИДП прие  спешно да бъде обявена нова процедура за закупуване на автомобили за всички горски и ловни стопанства, както и за ЦУ на предприятието. Още днес, по време на заседание на УС, точката бе гласувана, тъй като предишната процедура за доставка на автомобили по три обособени позиции бе прекратена. Решението за прекратяването е взето от действащият управителен съвет на предприятието, като мотивите са:

-наличието само на един участник не е дало възможност да се осъществи реална състезателна конкуренция в поръчката;

– липса на финансови средства;

-към момента договорът не е бил подписан от участника определен за изпълнител  на поръчката, а също така не е представен документ, че премията по застрахователната полица, представена като гаранция за добро изпълнение на договора не е платена.

В срока предвиден по закона за обществените поръчки решенията за прекратяване на процедурата за всяка една от трите позиции не са обжалвани и същите са влезли в законна сила.

Припомням, че по процедурата, която бе обявена от УС в състав –инж. Ради Иванов, адвокат Веселин Пенчев и Ралица Стойчева-Тихомирова, трябваше да бъдат закупени 92 автомобила – руско производство при следните цени за трите позиции:

-крайна цена за 1 брой UAZ, модел 2206 е 45 950 лева без ДДС и без стойностите на лизинга, такси, съпътстващи разходи и застраховки;

-крайна цена за 1 брой UAZ, модел 2363 е 62 950 лева без ДДС и без стойностите на лизинга, такси, съпътстващи разходи и застраховки;

-крайна цена за 1 брой ЛАДА, модел 18064 е 37 950 лева без ДДС и без стойностите на лизинга, такси, съпътстващи разходи и застраховки.

Установено е, че посоченият годишен лихвен процент от единствения кандидат е приблизително 10%, като общото крайно оскъпяване надхвърля 1 милион и 30 хиляди лева.

Процедурата е проверена от Върховна административна прокуратура, като образуваното производство е прекратено.

Нови служебни автомобили за териториалните поделения на СИДП и за охранителните екипи към ЦУ на предприятието не са закупувани от 2017 година.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име