На 6 юни ще бъде извършено улавяне и преместване на риба от езерото „Борово око“ в язовир „Пресиян“. Това е необходимо поради същественото нарастване на популацията и ограниченото пространство в езерото в парка.

Дейностите ще се извършват от специализирана фирма, разполагаща с всички разрешителни за целта.

Улавянето ще става със специален вид мрежа „грип“, която не наранява рибите. Те ще бъдат транспортирани до общинския язовир край село Пресиян в специализирани съдове с вода, обогатена с кислород.

Рибите, които ще бъдат преместени, са от видовете каракуда, толстолоб и бял амур.

Целта на преместването е да се осигурят оптимални условия за живот и развитие на видовете, обитаващи езерото

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име