В изпълнение на Програмата „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ съдия Йордан Иванов посети Първо СУ „Св. Седмочисленици“.  В час по гражданско образование пред  Х „В“  клас той изнесе лекция на тема „Престъпления против личността – разврат. Наказателноотговорни лица, казуси.“

В днешния глобален свят, когато пътувате в друга държава, проучете законодателството на посещаваната дестинация, защото например в Холандия, ако мъж целуне жена без нейно съгласие, се счита за изнасилване.

В страните, където животът е подчинен на шериата (съвкупност от правови, морални и религиозни норми на исляма), опитът за повдигане на бурката на жена, отново се счита за изнасилване. Така започна изложението си магистратът.

„Сексуалните престъпления винаги са свързани с морала. Моралните ценности се менят и така се мени и мярката за тези престъпления.“ Пример за това е хипотезата, в която след изнасилване извършителят и жертвата сключат граждански брак. Преди 20 години законът не е предвиждал наказание за дееца в такива случаи, но сега предвижда.

Съдия Иванов разграничи блудството от изнасилването и отбеляза, че последното е налице винаги, когато има възползване или привеждане в безпомощно състояние, сломяване на съпротивата, заплаха, както и когато пострадалото лице не е навършило 14 годишна възраст.

Предоставянето на помещения с цел проституция и заснемането на полов акт с цел изнудване са все престъпления, които се преследват от закона.

Интерес предизвика т. нар. „порнографско представление”, чиято същност съдията обясни. За територията на страната в Добрич, Силистра и Шумен са констатирани най-много, като техни организатори са най-често родители, които показват децата си на уеб камери. Крайната цел на възрастните е печалба чрез интернет банкиране.

Разказа и за някои случаи от своята практика, които предизвикаха вълнение сред слушателите.

Много въпроси повдигна разглежданата тема – за различните видове психични отклонения, свързани със сексуалните престъпления, за видовете блудство, защо зоофилията не е наказуема по нашия закон, за педофилията, за наказателната отговорност при малолетни, непълнолетни и пълнолетни лица.

Съдия Иванов отговори на поставените въпроси, а дискусията продължи и след часа. Първата среща на класа с магистрата премина при жив интерес от страна на учениците и завърши с аплодисменти и обещание за нови срещи.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име