В Областна администрация Търговище бе проведено съвместно заседание на Областния съвет по условия на труд и Областния съвет за тристранно сътрудничество. Заседанието бе водено от областния управител на област Търговище Гергана Цонева в присъствието на членовете на комисиите.

Вносител по първата точка от дневния ред на заседанието бе директорът на ТП на НОИ Петър Стоицов, който представи сравнителен анализ на регистрираните трудови злополуки и професионални заболявания през деветмесечието на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г. за област Търговище.

По данни от оперативната информация на НОИ за трудовия травматизъм броя на трудовите злополуки на територията на областта е намалял с 15%, спрямо същия период през 2022 г. При изпълнение на трудовите си задължения са пострадали 33 работници и служители, докато през 2022 г. са били 38.

„От общия брой трудови злополуки за деветмесечието на 2023 г. 30 са станали на работното място, а 3 са се случили по време на отиване или връщане от работа. С издадени разпореждания 32 злополуки са признати за трудови и само 1 – не е, а загубените календарни дни във временна неработоспособност през 2023 г. са общо 2589, което е с 76,25% по-малко от регистрираните година по-рано – 4563 дни“, заяви директорът на ТП на НОИ Петър Стоицов.
Той добави още, че повече от половината от трудовите злополуки през деветмесечието на 2023 г. са в сектор „Производство на изделия от други нематериални минерални суровини“ -20 бр., а на второ място е сектор „Държавно управление“ – 4 бр.
По данни на ТП на НОИ през 2023 г. при трудова злополука на работното място са пострадали 27 мъже и 6 жени, в сравнение с 2022 г., когато са били 24 мъже и 14 жени.
По втора точка от дневния ред на заседанието вносител бе Юлияна Митева началник отдел „Статистически изследвания“ – Търговище, която предостави информация, относно дейността на нефинансовите предприятия в област Търговище.
„Представените и обработени Годишни отчети за дейността на нефинансовите предприятия в област Търговище за 2021 г. са 4043 предприятия, като най-голяма е групата на микропредприятията /до 9 заети/ – 3700. Броят на малките предприятия/от 10 до 49 заети/ е 289, на средните /от 50 до 249 заети/ – 46, а на големите /с 250 и повече заети/ са 8“, заяви Юлияна Митева.

Тя допълни още, че най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 1642. В нефинансовите предприятия на областта са заети 22 636 лица и са реализирани приходи от дейността на стойност 3 978 млн.лв.

По време на заседанието областният координатор на КНСБ за област Търговище Николай Дяков разясни промените в Кодекса на труда и Наказателния кодекс, относно синдикалните права.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име