До 3 юни, включително, се удължава срокът за подаване на заявления за гласуване в подвижна избирателна секция в община Търговище в изборите на 9 юни.

До момента желанието си да дадат своя вот в подвижна урна са заявили 41 граждани с трайни увреждания.

Припомняме, че до 1 юни, включително, е срокът за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци. Всеки избирател може да провери включен ли е в тях чрез сайта на Общината.

Освен онлайн, в Търговище избирателните списъци са обявени и в клубовете на пенсионера и в Центъра за административно обслужване на администрацията.

В населените места те са поставени в сградите на кметствата, читалищата и други обществени сгради. Справки могат да се правят и на телефоните в отдел ГРАО: 0601/6 87 53 и 0601/6 87 60.

Припомняме, че всички заявления се подават отделно за всеки вид избор – за членове на Европейския парламент или за народни представители. Документи могат да се подават в отдел ГРАО в местната администрация или онлайн, на e-mail: obshtina@targovishte.bg, без да е необходим електронен подпис.

Образци на всички заявления, както и избирателните списъци, са публикувани в специално създадения раздел за изборите в сайта на Общината: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/elections/IzboriEPNS2024

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име