Започва изграждането на каптаж и водопровод за допълнително питейно-битово водоснабдяване на село Овчарово. Началото на строителните дейности проследиха кметът д-р Дарин Димитров, инж. Лидия Миланова, ръководител на производствено-техническия отдел на ВиК – Търговище, директорът на дирекция „Териториално и селищно устройство“ в Община Търговище инж. Светлана Деянова и Методи Вангелов – представител на фирмата изпълнител „БИЛД-ВМ“ ДЗЗД.

Село Овчарово е на режим от 2017 г. заради липсата на достатъчно количество вода в двата местни водоизточника. Вода се подава през ден. По настоящ адрес там са регистрирани над 600 души.

„Проектирането на водопровода е поставено още в началото на 2016 г. Работата по него не е спирала оттогава. Голяма част от проекта е изработена от ВиК, а някои довършителни дейности – от Общината. Преминаха много съгласувателни процедури на различни нива, което много забави дейностите“, заяви кметът д-р Димитров.

За да се реши проблемът с водоснабдяването, се предвижда изграждането на каптажно съоръжение на мястото на съществуващата чешма на извора „Чоортлян чешме“, разясни инж. Лидия Миланова. „За да стигне водата до селото, ще бъде изграден и гравитачен водопровод, който ще бъде свързан с вече съществуващия от каптажа „Коленез чешме“, обясни инж. Миланова. Трасето е с дължина от близо 2 км и ще преминава по горски път през землищата на селата Търновца и Овчарово.

Теренът, по който ще минава водопроводът, е тежък за работа, защото ще се копае в каменисти почви, с големи наклони, обясни Методи Вангелов от фирмата изпълнител. „Въпреки трудностите, смятам, че в рамките на тази календарна година ще се справим. Целта е да осигурим водоподаване преди началото на зимния сезон“, каза Вангелов.

Средствата за реализацията на проекта са в размер на близо 700 000 лв. Те са осигурени от Община Търговище по линия на националната програма за капиталови разходи на общините.

Към юли 2024 г. общо 18 села от общината са на режимно водоподаване. В момента Община Търговище подготвя и проектна документация за осигуряване на водоснабдяване за село Кралево.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име