Завеждащият  на Окръжна следствена служба в Окръжна прокуратура – Търговище се включи в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.”

Г-н Николай Николов изнесе лекция пред 23 ученици от Х „б” клас от Второ СУ „Проф. Никола Маринов” и класния им ръководител Катя Цветкова. Темата на лекцията беше „Наказателно правосъдие. Престъпление (против личността и против собствеността) и нарушение. Съучастие. Наказателноотговорни лица. Наказание-понятие, цел, видове.”

В рамките на часа на класа следовател Николов говори пред подрастващите за системата на наказателното право – обща и особена, и поясни някои от основните понятия – престъпление, извършителство, подбудителство, помагачество, съучастие.

Спря се на някои видове престъпления против личността – убийство, телесна повреда (лека, средна и тежка), изнасилване, при които обект е човекът, както и на някои престъпления против собствеността – кражба и грабеж. За последните той очерта критериите за разграничаването им, като при грабежа винаги има сила и заплашване.

Магистратът разказа кое лице е наказателноотговорно по българското право, а именно това е пълнолетно – навършило 18-годишна възраст, което е в състояние на вменяемост, т. е. разбира свойството и значението на извършеното и може да ръководи постъпките си.

За непълнолетните – навършили 14-годишна възраст, се прилагат особени правила. По българските наказателни закони престъпление може да бъде извършено и наказание може да бъде наложено само на физическо лице, навършило 14-годишна възраст, осъществило състав на престъпление в състояние на вменяемост.

Така плавно следовател Николов премина към темата за наказанията. Защо се налагат наказания, каква е целта?

Той обясни, че това е мярка на държавна принуда, с която се засягат правата на осъдения, предвидени са в закона и се налагат от съда. Целта е да се поправи и превъзпита осъдения, както и да се даде урок в обществото – генералната превенция за предотвратяване на престъпността.

Спирайки се накратко на видовете наказания – глоба, конфискация, лишаване от право да се упражнява определена професия, пробация, лишаване от свобода, доживотен затвор и доживотен затвор без замяна – г-н Николов приключи лекцията си.

На финала той покани учениците да гостуват в Окръжния следствен отдел, за да се запознаят с дейността отблизо, а те от своя страна благодариха за отделеното време и внимание.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име