Окръжен съд – Търговище призна за виновни М. С. (33-годишен), И. С. ( 30-годишен) и Б. А. (38-годишен) за това, че в периода 15.12.2017 г. до 13.02.2019 г. в съучастие и в качеството си на длъжностни лица са присвоили 94 717 кг.  употребявани акумулатори, собственост на фирмата, в която са работили,  на обща стойност 116 975,50лв., като присвояването е в големи размери.

Освен това М. С. в съучастие с четвъртия подсъдим по делото К. А. в качеството й на помагач, е присвоил 14 710,40 кг. от същата стока на обща стойност 18 167,34 лв., а сам е присвоил различни движими вещи, собственост на търговското дружество, в размер на 246,50 лв.

Групата е създала организация за изнасянето и товаренето на употребяваните акумулатори от търговското дружество, където работели, и продаването им в друго населено място.

В края на посочения период във фирмата констатирали разлики в количествата стока в склада, както и в подредбата й. Подаден е сигнал в полицията, започнато е досъдебно производство.

За извършеното са наложени наказания съответно на М. С. от пет години „Лишаване от свобода“, на И. С. и на Б. А. – по 4 години „Лишаване от свобода“. Освен това съдът наложи наказание на подсъдимите, като ги лиши от правото да заемат държавна и обществена длъжност, както и да упражняват професия или дейност, свързани с управлението и пазенето на обществени пари и стоково-материални ценности, за срок съответно от седем години за М. С. и по шест за И. С. и Б. А.

В качеството й на помагач К. А. е осъдена на две години „Лишаване от свобода“, като съдът отложи изтърпяването на наказанието с  изпитателен срок от 4 години (условно осъждане), и на 4 години лишаване от гореспоменатите права.

Солидарно тримата извършители следва да заплатят на ощетеното юридическо лице обезщетение за причинените имуществени вреди от престъплението в размер на 116 975,50лв,  М. С. и К. А. – 18 167,34 лв., а М. С. – 246,50 лв., ведно със законните лихви. Осъдени са да заплатят и разноските по досъдебното и съдебно производство.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд гр. Варна.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име