Окръжен съд – Търговище уважи искането на СГП за отстраняване от длъжност на Е. Е., обвинен в участие в организирана престъпна група.

Съдебното заседание днес се проведе при закрити врати поради наличие на класифицирана информация.

Е. Е. е привлечен като обвиняем за това, че в периода от началото на 2019 година до момента е участвал в организирана престъпна група в гр. Омуртаг и на територията на общината с цел извършване съгласувано в страната на престъпления по чл. 282 (Престъпления по служба) и др. от НК, за които е предвидено наказание „Лишаване от свобода” повече от три години. Групата е създадена с користна цел и в нея участват длъжностни лица.

Делото днес е образувано по искане на Софийска градска прокуратура. В искането се сочи, че предвид естеството на длъжността „Кмет на община“, каквато обвиняемият заема, при неотстраняването му съществува реална опасност Е. Е. да създаде пречки за обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.

Защитата направи искания за спиране на настоящото производство до произнасяне на окончателно решение по делото за касиране на местните избори, както и за служебно изискване на препис от решението или на цялото дело. Съдът прецени, че няма основание за допускане на тези искания, тъй като двете производства нямат общо нито по предмет, нито по страни, нито се касае за преюдициален спор, чиито изход може да повлияе на изхода на това производство.

Съдебният състав прие, че служебното положение на обвиняемия, заеманата от него длъжност, както и служебните му правомощия създават обективно основателно съмнение, че ако не бъде отстранен от длъжност може да попречи на правилното изясняване на делото от фактическа страна и съществува реален риск за манипулиране на доказателствения материал.

Ръководната позиция, която заема един кмет на Община, и съответно притежанието на дисциплинарна и административна власт върху свидетелите като участници в наказателния процес, може да доведе до затрудняване на обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.

На следващо място обвиняемият е участник в предизборната кампания, като е вписан като кандидат за народен представител. Разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс задължава кандидат, заемащ служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително да ползва отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите, т. е.  по силата на тази разпоредба на обвиняемия е забранено да изпълнява функциите на кмет до обявяване на резултатите от изборите.

Съдът като взе предвид и високата степен на обществена опасност на престъпленията, в извършването на които е привлечен обвиняемия, с които се уронва престижа и доверието на гражданите в местното самоуправление, отстрани Е. Е. от заеманата от него длъжност „Кмет на Община Омуртаг“.

Определението на Окръжен съд – Търговище подлежи на обжалване и/или протест в тридневен срок пред Апелативен съд – Варна.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име