В РДПБЗН-Търговище – Търговище бе  извършено журиране на рисунките, класирали се за областния етап на международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“ – 2024 г. Комисията от служители на  дирекцията и преподавател по изобразително изкуство направиха оценка на 33 рисунки и класираха 16  от тях в различни категории и възрастови групи. Творбите вече са изпратени за участие в националния етап от конкурса, който ще се проведе през месец юни 2024 г. в ГДПБЗН – МВР.

Сред заслужилите участие в националния етап от международния конкурс „С очите си видях бедата“ в първата категория участници – „Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищното образование“, са шест произведения, чиито автори са ученици на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Антоново; I ОУ „Христо Ботев“, град Търговище ; ОУ „Г.С.Раковски, с. Голямо Ново, общ.Търговище“ и ОУ „Любен Каравелов“, град Попово.

Девет рисунки, авторите на които са представители на ШИИ „АРТ-Попово“- град Попово и ЦПЛР Обединен детски комплекс-град Търговище, ще представят област Търговище на националния етап във втората категория участници – „Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство“.

В третата категория участници – „Деца и ученици от училища за деца със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение“ има една рисунка, която ще участва в националния етап на конкурса – на възпитаник на  специалното училище за ученици с увреден слух„Свети Иван Рилски“, град Търговище.

Националният конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“ е утвърдена добра практика в превантивната дейност, активираща гражданското съзнание и подпомагаща формирането на култура на поведение в рискови и критични ситуации от най-ранна детска възраст.Тази година се  провежда неговото 22-ро издание.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име