13 проекта са одобрени за финансиране след първата сесия на общинската Програма „Култура плюс“ в Търговище. За реализацията на дейностите ще бъдат отпуснати общо 41 906 лв. от общинския бюджет.

18 предложения постъпиха в обявения през февруари едномесечен срок за кандидатстване. Три проекта са оттеглени от кандидатите. Един е с отказ за финансиране, а друг не е допуснат до разглеждане от оценяващата комисия.

По Програма „Култура плюс“ се подпомагат финансово творци и творчески състави в реализацията на културни прояви и инициативи в общината. На едно проектно предложение се отпускат до 5000 лв.

Правилата по програмата бяха приети от Общинския съвет в края на 2022 г. Късното приемане на държавния бюджет, а съответно и на общинския през 2023 г., обаче възпрепятства обявяването на първата конкурсна сесия тогава.

Припомняме, че оказването на подкрепа за творците и организациите в сферата на културата, чрез приемане на Програма „Култура плюс“, е сред задачите в управленската програма на кмета д-р Дарин Димитров.

Регистърът на постъпилите предложения, в който са описани и рецензиите на комисията, е публикуван в сайта на Община Търговище:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/activities/humanitarian/culture/ProgramaKulturaPlus/RegistarPP/registar24

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име