В ход е кандидатстването за прием през септември 2024 г. в детските ясли на територията на община Търговище. Срокът за подаване на документи е до края на месец март. Класирането ще бъде обявено до 10 април.

198 са обявените свободни места. В Детска ясла № 1 те са 40, в Детска ясла № 2 – 42, в Детска ясла № 3 – 60, в Детска ясла № 5 – 40, а в яслената група към Детска градина „Пчелица“ – 16 броя.

С преференции при приема ще се ползват деца и заявители с регистрация по постоянен/настоящ адрес в град Търговище от една и повече години. Допълнително точки ще получават и деца с един или двама починали родители, деца на работещи родители или студенти, деца с братя и сестри, посещаващи същата детска ясла и други, разписани в Правилата за организиране дейността на детските ясли и яслените групи.

Заявленията за прием се подават на място в заведенията. Представят се и оригинали на следните документи, с цел сверяване на посочените данни: удостоверение за раждане на детето; документ за самоличност на заявителя; документ за настойничество или за лице, полагащо грижи за детето; документи, доказващи основанията за предимство по допълнителните критерии.

Документи за прием могат да се подават и извън посочените срокове. В тези случаи обаче децата се приемат само при наличие на свободни места в групите.

Правилата за организиране дейността на детските ясли и яслените групи към детските градини в град Търговище са публикувани в сайта на Общината:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/activities/humanitarian/health/docs/praviladetskiyasli

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име