200 000 пространствени кубически метра дърва за огрев са предоставили през 2023 г. стопанствата от системата на СИДП на населението. Най-много дърва за хората са осигурили от ДЛС-Паламара – 20 908 кубика, следвани от горските стопанства във Варна и Търговище.

Традиционно много са желаещите да се отопляват с дърва и на територията на област Търговище, като горското стопанство в областния център е продало 17 170 кубика на 2496 домакинства. Близо 14 000 пространствени кубически метра дърва за огрев са получили 1956 семейства в ДЛС-Черни Лом. В Омуртаг желаещите да се топлят с дърва от държавния горски фонд са едва 211, като те са заплатили и получили 1863 пространствени кубически метра дърва.

Най-много семейства в област Шумен се отопляват с дърва през тази зима – 12 821, като те вече са получили и заплатили 57 293 пространствени кубически метра дърва за огрев. В областния център домакинствата на дърва са 2242, а кубиците са 12 199. В Нови пазар 3131 семейства са избрали да се отопляват 15 467 кубика дърва,а в Смядово те са 1147, като получените от тях дърва за огрев са 5732 кубика. На територията на ДЛС-Паламара осигурените дърва са 20 908 кубика за 3587 домакинства, във Велики Преслав са 11 420 кубика за 1881 желаещи и във Върбица са 7034 за 833 семейства.

За област Варна най-много дърва за населението са добити в ДГС-Варна – 17 706 пространствени кубически метра, като те ще осигурят топлото през тази зима на 2746 домакинства. След областният център се нареждат ДГС-Провадия с 10 906 кубика и 2375 семейства,  ДГС-Цонево с 10 851 кубика и 1911 домакинства, ДЛС-Шерба с 10 571 пространствени кубически метра и 1550 семейства и ДГС-Суворово, където от стопанството са доставени дърва на 1628 семейства, а получените кубици са 6457.

Ловното стопанство в Балчик е доставило най-много дърва за огрев на хората от областта – 14 971 пространствени кубически метра за 1919 домакинства. 1810 семейства от Добрич са получили 9572 кубика, а 1655 са изпълнените заявки от ДГС-Генерал Тошево и те са за 7579 кубика. Близо 5000 пространствени кубически метра дърва за огрев са доставили на 1010 семейства от ДЛС-Тервел.

Всички стопанства на територията на СИДП продължават и в момента да осигуряват дърва за огрев за населението, като търсенето се увеличава заради изключително ниските температури през последните дни и очакванията за студен февруари.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име