Индустриален парк ще бъде изграден в Търговище по Плана за възстановяване и устойчивост. Градът ни е сред десетте областни центъра в България, които Министерството на иновациите и растежа одобри за финансиране по  Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции.

Паркът ще бъде създаден и ще функционира на основата на публично-частно партньорство между общинския „БКС Индустриален парк Търговище“ ЕООД и „Прима Магна Груп“ АД. Припомняме, че акционерното дружество заяви желание за партньорство пред общината през 2023 г. и ще осигури част от необходимите имоти, върху които ще бъде изградена зоната.

Според изискванията на програмата е необходимо да бъдат осигурени поне 300 дка за обособяването на индустриалния парк. В обхвата му ще се включат частни и общински имоти в промишлената зона на града.

Набелязани са терени, които са в близост до главния път София-Варна, до железопътна линия и с възможност за изграждане на необходимата техническа инфраструктура – захранване с електричество, ВиК и други.

Проектът е на обща стойност от над 34 млн. лв. От тях 27 млн. лв. са осигурени от програмата, а останалите са съфинансиране от „БКС Индустриален парк Търговище“ ЕООД и „Прима Магна Груп“ АД, което е и изискване на програмата.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име